Tsukemen • Ramen

Enjoy one of our delicious plates